Onze diensten

Twee activiteiten nodig?

Om een aanbouw te realiseren die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan, kan er een Omgevingsvergunning nodig zijn met twee activiteiten.

Activiteit 1

De activiteit “het bouwen van een bouwwerk” (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en de activiteit “het handelen in strijd regels ruimtelijke ordening” (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo).

Wij adviseren u om eerst een omgevingsvergunning aan te vragen, of aan te laten aanvragen, voor de activiteit “het handelen in strijd regels ruimtelijke ordening”. Hierdoor krijgt u van de gemeente een antwoord/besluit of zij medewerking aan de gebruiksafwijking willen verlenen.  Dit is in het algemeen een kleine afwijking. Ook wel een kruimel afwijking genoemd.

Activiteit 2

De omgevingsvergunning voor de activiteit “het bouwen van een bouwwerk” kunt u aanvragen nadat u de toestemming heeft gekregen om het gebruik te wijzigen. Maar het kan zijn dat deze activiteit niet nodig is als het bouwwerk lager is dan 5 meter en de strijdigheid met het bestemmingsplan is wegenomen door de eerste activiteit.

Knippen van de aanvraag omgevingsvergunning

Het voordeel van het in tweeën knippen van de omgevingsvergunning is dat u niet alles in één keer hoeft aan te leveren. Dit scheelt in legeskosten en de kosten voor de vereiste bescheiden, zoals het tekenwerk, de berekeningen of de benodigde onderzoeken. Wanneer u geen toestemming krijgt voor de gebruiksafwijking heeft u geen onnodige kosten gemaakt. Voor het indienen van een omgevingsverguning voor het strijdig gebruik dient u leges te betalen aan de gemeente.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen voor u een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Wij zorgen dan voor de correspondentie, ruimtelijke onderbouwing “light” en overleg met de gemeente.  Naar u als opdrachtgever brengen wij verslag uit over de voortgang van de aanvraag, bespreken met u de knelpunten en sturen u onze correspondentie in kopie toe.

Kosten

Hiervoor brengen wij u de door ons gemaakte uren voor in rekening in een gespecificeerde factuur.

Desgewenst kunnen wij hiervoor een maximum aantal aan uren afspreken. Onze ervaring leert dat 10 uur gemiddeld is voor een aanvraag. 

Of wij kunnen voor u alleen de ruimtelijke onderbouwing “light” maken. Deze kan u dan toevoegen bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit het handelen in strijd regels ruimtelijke ordening.  Hiervoor denken en wij 8 uur nodig te hebben.

Verdere informatie :

Wat doen wij niet

Wij maken zelf geen tekeningen, berekeningen of onderzoeken zoals bijvoorbeeld onderzoeken voor archeologie of bodem. Indien een tekening, berekening en/of onderzoek nodig is kunnen wij hiervoor zorgdragen. De kosten hiervoor brengen wij apart bij u in rekening.

Garantie

MIJ-advies kan geen garantie geven dat een gevraagde vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

Wel geven wij u de garantie dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen om de benodigde vergunning te verkrijgen.  

De opdracht kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Bij het verlenen van een opdracht stemt u in met onze algemene voorwaarden. Onze voorwaarden zijn te vinden op onze website.Op verzoek sturen wij u deze toe.

afwijken van het bestemmingsplan