Wat kan MIJ-advies

Zienswijze

Wij kunnen voor u een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hiervoor brengen wij u gemiddeld 6 uur in rekening. Vraag ons om een vrijblijvende offerte.

Omgevingsvergunning aanvragen

Wij kunnen bijvoorbeeld voor u een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Wij zorgen dan voor de correspondentie, ruimtelijke onderbouwing light en overleg met de gemeente. Wij houden u ook continu op de hoogte over de voortgang van de aanvraag en eventuele andere ontwikkelingen. Hiervoor brengen wij gemiddeld 12 uur in rekening. Dit is exclusief eventuele overleg uren met de gemeente. Vraag ons om een vrijblijvende offerte.

Bezwaarfase

Voor een bezwaar procedure rekenen wij gemiddeld 8 uur voor het maken van bezwaarschrift en gemiddeld 6 uur voor het verschijnen op de hoorzitting. (exclusief reiskosten). Vraag ons een vrijblijvende offerte.

Beroep fase

Voor een beroep bij de recht bank rekenen wij gemiddeld 8 uur voor het maken van het beroepschrift en gemiddeld 6 uur voor het verschijnen op de hoorzitting (exclusief reiskosten en griffie kosten). Vraag ons om een vrijblijvende offerte.

 

Wat doen wij niet?

Wij maken geen tekeningen, berekeningen of onderzoeken zoals bijvoorbeeld onderzoeken voor archeologie of bodem. Indien een tekening, berekening en/of onderzoek nodig is kunnen wij hiervoor zorgdragen. De kosten hiervoor brengen wij afzonderlijk bij u in rekening.

Garantie?

MIJ-advies kan geen garantie geven dat een gevraagde vergunning daadwerkelijk wordt verleend. Wel geven wij u de garantie dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen om de benodigde vergunning te verkrijgen.

Opdracht?

De opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden gegeven. Bij het verlenen van een opdracht stemt u in met onze algemene voorwaarden. Onze voorwaarden zijn op te vragen bij ons. Op verzoek sturen wij u deze toe.

.

Meer Weten?

Ons telefoonnummer is 079- 341 23 44 of stuur een e-mail naar info@mijadvies.com