Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Bezwaar maken kunt u zelf doen of u kunt het laten doen door deskundigen die gespecialiseerd zijn in het omgevingsrecht.

MIJ-advies B.V. zijn specialisten op het gebied van omgevingsrecht. Wij kunnen voor u bezwaar maken. Wij kunnen u uiteraard geen garantie geven dat het besluit van de gemeente ongedaan wordt gemaakt. Wel kunnen wij eerst in hoofdlijnen onderzoeken of het zin heeft om een bezwaarschrift in te dienen. Dit vooronderzoek doen wij vrijblijvend.

Kosten

In beginsel hanteren wij een uurtarief van  € 78,00 exclusief btw en mag u van Mij-advies een passende en redelijke offerte verwachten. Indien wij evenwel op voorhand “muziek” in uw casus zien en het betreft een geweigerde omgevingsvergunning dan bieden wij u  aan om  een bezwaarschrift op te stellen voor een vast bedrag.

Indien u wilt weten of bezwaar maken zin heeft vragen wij u om een:

  •  afschrift van het weigeringsbesluit;
  • tekening van het geweigerde bouwwerk en van de aanvraag om omgevingsvergunning;
  • eventueel andere relevante gegevens.

Deze gegevens mag u digitaal versturen naar j.velden@mijadvies.com

Wij geven u vervolgens binnen 5 werkdagen een reactie.

MIJ-advies

MIJ-advies B.V. is een professionele rechtsbijstandverlener en ingeschreven bij de kamer van koophandel als juridische adviesbureau. Wij hebben ervaring in het opstellen van een bezwaarschrift en het bijwonen van een hoorzitting. 

Bezwaar

Meer weten over bezwaar maken?

bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

Wij maken bezwaar voor geweigerde of verleende vergunningen, leges aanslag, zienswijze bestemmingsplan, etc