Trainingen

Wij geven bijvoorbeeld trainingen voor raads- en commissie leden op het gebied van het omgevingsrecht. Korte trainingen van +/- 2 uur waarbij wij u zoveel als mogelijk op weg helpen in het woud van bouwregelgeving en de aankomende Omgevingswet.

Wij geven training in:

 • laatste stand van zaken Omgevingswet
 • ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
 • wegwijs met ruimtelijkeplannen.nl
 • de omgevingsvergunning in de meest brede betekenis.

Training Omgevingswet

Het betreft een training gericht op vooral de rol en het in positie brengen van de gemeenteraad door de invoering van de Omgevingswet Deze ‘nieuwe’ Omgevingswet wordt naar verwachting met ingang van 1 januari 2021 ingevoerd.

De Omgevingswet staat voor een:

 • integrale benadering
 • afweging van diverse deelbelangen
 • ontwikkeling in onderlinge samenhang.
 • integrale gebiedsgerichte en
 • duurzame ontwikkeling.

Met:

 • maatwerk als belangrijk uitgangspunt.
 • meer ruimte om met eigen initiatieven te komen voor burgers, bedrijven en instellingen
 • het ja, mits principe in plaats van het nee, tenzij principe.

Hoe moet de raad zich hierop voorbereiden: “wat zijn de mogelijkheden voor de raad? Hoe richt je het participatieproces als raad in? Hoe word je als raad betrokken bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie?”

Deze training die wij u aanbieden is bedoeld voor politieke fracties, raadsleden en (burger)commissieleden. In maximaal 2 uur geven wij u handvatten, aanbevelingen en andere aandachtpunten mee om goed beslagen ten ijs te komen bij het innemen van een standpunt als raad bij de invoering van deze wet. Laat u als (toekomstig) raadslid eens goed informeren door externen en vanuit een neutrale invalshoek.

De training wordt gegeven door twee trainers. Na afloop ontvangt u een handig naslagwerk. De groepen zijn maximaal 10 personen. U dient zelf zorg te dragen voor een accommodatie.

Wie is MIJ-advies

MIJ-advies B.V bestaat uit John van der velden en Aat van Putten.

John van der Velden heeft een ruime ervaring in het omgevingsrecht. Aat van Putten heeft ruime ervaring als raadsadviseur en adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en twee termijnen als raadslid. Daarnaast is Aat ook lid van verschillende bezwarencommissies vooral gericht op het ruimtelijk omgevingsrecht.

MIJ-advies geeft de volgende training aan raads- en commissieleden:

De rol en positie van de gemeenteraad in de Omgevingswet

Doelgroep : Raads- en commissieleden
Tijdsduur : Bij voorkeur van 20.00 tot 22.00
Waar : Op locatie
Kosten : € 299,00 per training
Aantal personen : Maximaal 10 personen

Raadplegen van de website Ruimtelijk plannen

Doelgroep : Raads- en commissieleden
Tijdsduur : Bij voorkeur van 20.00 tot 22.00
Waar : Op locatie
Kosten : € 299,00 per training
Aantal personen : Maximaal 10 personen

Kruimels of brokken?

Doelgroep : Raads- en commissieleden
Tijdsduur : Van 20.00 tot 22.00
Waar : Op locatie
Kosten : € 299,00 per training
Aantal personen : Maximaal 10 personen

Inclusief

Bij onze training ontvangt u een handig naslagwerk. Vragen na afloop van de training kunnen gewoon worden doorgemaild. Beantwoording volgt daarna zo spoedig mogelijk.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie stuur even een e-mail naar John van der Velden,  j.velden@mijadvies.com

trainingen