Disclaimer


In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere
 • objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken,
  gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze
  disclaimer.
 2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
  Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder
  garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 4. MIJ-advies is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig
  opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen
  raadplegen.
 5. MIJ-advies mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen
  of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. MIJ-advies is niet aansprakelijk voor de gevolgen
  van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is de MIJ-advies niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina
  gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op
  intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het
  woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 8. MIJ-advies behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of
  van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan
  MIJ-advies de toegang tot de webpagina monitoren.
 9. U zal MIJ-advies, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van
  deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
  veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld
  1/2ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling
  dan ook of de rechten van derden.