Gewoon onderhoud aan een bouwwerk vergunningsvrij?

Wat is gewoon onderhoud?

Onder gewoon onderhoud worden alle activiteiten aan een bouwwerk gerekend die tot doel hebben om dat bouwwerk in stand te houden.

Voorbeelden zijn:

  • schilderen, 
  • repareren  van scheuren  in gevels,
  • vervangen van rotte onderdorpels van kozijnen,
  • vervangen van  dakpannen, etc.

Voor  zover deze activiteiten  gezien worden  als bouwen,  is hiervoor geen vergunning voor het bouwen nodig.

Wanneer is gewoon onderhoud vergunningvrij?

Gewoon  onderhoud  is altijd vergunningvrij.

Het  probleem  bij onderhoud is dat  de grens tussen het plegen van onderhoud en het veranderen  van een bouwwerk niet altijd duidelijk  is. Over het algemeen kan gesteld worden  dat wanneer  het resultaat  van de werkzaamheden  niet te zien  is, er sprake  is van onderhoud. Dus  het vervangen  van kozijnen kan gezien worden als onderhoud indien de indeling niet wijzigt en het kozijn er verder ook identiek uit ziet. Het materiaal is hier bij niet relevant: indien een houten kozijn wordt vervangen door een kunststof kozijn dat er hetzelfde uitziet, dan is er nog steeds sprake van onderhoud.

Als  het duidelijk  is  wat onderhoud is, is  het vervolgens nog  de vraag wat ‘gewoon’ onderhoud is. Wanneer is nog sprake van ‘gewoon onderhoud’?

Het vervangen van een kozijn wordt  algemeen gezien als gewoon onderhoud, evenals het vervangen van dakĀ­ pannen en het repareren  van een schoorsteen. Maar wat nu als een dak in z’n geheel wordt vervangen door een identiek dak? Is er dan nog sprake van gewoon onderhoud?

Het vervangen van dakpannen

Het vervangen van dakpannen door dakpannen van de zelfde soort is vergunningvrij onderhoud als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Op grond van de uitspraak van Raad van State van 27-01-2016 valt een verandering van kleur ook onder gewoon onderhoud en is dat dus vergunningvrij als de detaillering niet wijzigt (ECLI:NL:RVS:2016:162).

Het vervangen van dakpannen door een ander type dakpannen of dakbedekking valt onder artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Bor.

Het vervangen van dakpannen zal over het algemeen voldoen aan de vier voorwaarden  uit  dat artikellid. In een enkele situatie zou er sprake kunnen zijn van een (beperkte) toename van het bouwvolume. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als onder de pannen extra isolatie wordt aangebracht.

Wij adviseren u met de gemeente of met MIJ-advies contact op te nemen als het bouwvolume beperkt toeneemt. Wij kunnen dan op basis van de regelgeving  beoordelen of al dan niet een vergunning nodig is. 

Tot slotmerken wij op dat de gemeente handhavend op kan treden als er door het wijzigen van het uiterlijk van het bouwwerk ernstige strijd met redelijke eisen van welstand is ontstaan. Als u dakpannen in een andere kleurstelling of dakbedekking met een andere uitstraling wilt toepassen adviseren wij u met de gemeente te overleggen of dit op grond van de welstandsnota niet als ‘welstandsexces’ wordt gezien. Dit zal overigens alleen het geval kunnen zijn bij zeer sterk afwijkende kleuren.

Schilderen is geen bouwen

Op grond van jurisprudentie is schilderen geen bouwen.

Schilderwerk valt dus niet onder het stelsel van de bouwregelgeving.

Bij een vergunningaanvraag valt schilderwerk niet onder de bouwkosten en dus ook niet onder de leges.

‘Aanschrijven’ op slecht schilderwerk met als motivatie dat niet aan het Bouwbesluit wordt voldaan is niet mogelijk. Het Bouwbesluit is immers alleen van toepassing op bouwen. Een woning mag te allen tijde worden geschilderd. Een vergunning voor het bouwen kan niet aan de orde zijn.

Schilderwerk mag niet in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand. Voor het schilderen van een monument is in bijna alle gevallen wel een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument nodig.

Twijfelt u of u vergunningsvrij kan bouwen? Laat MIJ-advies u adviseren.

dakpannen
dakpannen vervangen vergunningsvrij?