Eerste hulp bij een geweigerde vergunning, beslissing van de gemeente

Als uw aanvraag om omgevingsverguning, horecavergunning, exploitatievergunning of toeslag is geweigerd door de gemeente of u bent het niet eens met het besluit van een gemeente?

In veel gevallen wordt u dan in de gelegenheid gesteld om bezwaar in te dienen tegen het besluit van het bestuursorgaan. In de meeste gevallen is de gemeente het bestuursorgaan maar een bestuursorgaan kan ook  zijn:  de rijksoverheid, een provincie, en een waterschap. Maar ook de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, de Sociale Verzekeringsbank  en het UWV zijn bestuursorganen.

Waar en wanneer

U moet schritelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In veel gevallen is de gemeente het bestuursorgaan.  Zo’n schriftelijk stuk heet een bezwaarschrift. U moet ervoor zorgen dat uw bezwaarschrit binnen zes weken na verzending van het besluit waar u het niet mee eens  bent bij het bestuursorgaan is. Als uw bezwaarschrift te laat  binnen  komt, wordt het niet niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. In enkele gevallen is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift korter dan zes weken. Het bestuursorgaan behoort bij het besluit te vermelden hoeveel tijd u hebt om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan is het verstandig dit snel na te vragen bij het bestuursorgaan. Heeft u bezwaar omdat het bestuursorgaan het gevraagde besluit niet op tijd neemt, dan geldt geen bezwaartermijn. U mag uw bezwaarschrift in dat geval echter niet onredelijk laat indienen. U mag bijvoorbeeld niet een jaar wachten voor u bezwaar maakt. Dat is onredelijk laat. Een bezwaarschrift indienen per e-mail is alleen  mogelijk als het bestuursorgaan heet aangegeven (bijvoorbeeld op de website van het bestuursorgaan) dat dit mogelijk is.

Tip

Zorg dat u uw bezwaarschrift indient binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Anders wordt uw bezwaarschrift niet meer behandeld. Neem geen risico. Wacht niet tot de  laatste dag. Het is verstandig uw bezwaarschrift ruim van te voren te versturen, zodat de kans klein is dat er iets misgaat. Ook is het verstandig het aangetekend te versturen, zodat u kunt bewijzen dat u het op tijd heeft verstuurd. Brengt u uw bezwaarschrift toch op de laatste dag naar het bestuursorgaan, doe dat dan tijdens kantooruren en vraag

om een bewijs van ontvangst.

Vergeet niet!

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken;
  •  de reden waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Heeft u een advocaat nodig bij het indienen van een bezwaarschrift? 

Een advocaat hoeft bij zaken die spelen bij de bestuursorgaan niet direct een toegevoegde waarde te hebben. In het bestuursrecht mag u zelf een bezwaar indienen of dit laten doen door een professionele rechtsbijstandverlener op het gebied van het bestuursrecht. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Het verschil tussen een professionele rechtsbijstandverlener en een advocaat is vooral het tarief.   Een advocaat kost in de regel  meer dan € 100,00 per uur. Een professionele rechtsbijstandverlener hanteert meestal een veel lager uurtarief.

Vergoeding

U kunt vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt om een bezwaarschrift in te dienen. Het bestuursorgaan moet dan een deel van uw kosten vergoeden als u gelijk krijgt en het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt wordt herroepen.  U moet dan uw verzoek om een vergoeding wel hebben gedaan

voordat een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Het is dus verstandig om het verzoek te doen in of bij het bezwaarschrift dat u indient. Het bestuursorgaan kan onder andere een tegemoetkoming geven in de kosten van een advocaat of een professionele rechtsbijstandverlener en van de kosten van een getuige of deskundige, als blijkt dat u deze echt nodig had.

Toch niet zelf een bezwaarschrift indienen?

Laat MIJ-advies u een passende offerte aanbieden om het bezwaarschrift op te stellen en een eventuele hoorzitting voor u te doen. Wij zijn geen advocaten maar wel zeer professionele rechtsbijstandverleners.