Categorie Wij zijn MIJ-advies

Ambtenaren en bestuurders: jullie woord bindt vanaf nu de overheid!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag, 29 mei 2019 , (ECLI:NL:RVS:2019:1694) haar rechtspraak over het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht ingrijpend gewijzigd. De Afdeling gaat veel verder dan voorheen en oordeelt dat bestuurders en ambtenaren vanaf nu veel makkelijker de overheid binden met hun uitlatingen en gedragingen.
Deze uitspraak gaat grote consequenties hebben voor (individuele) ambtenaren en bestuurders.


Een concreet initiatief in een zienswijze tegen bestemmingsplan

De gemeente Zandvoort wilde het bestemmingsplan “Centrum-Zandvoort” actualiseren.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan stelde de eigenaar van voormalige bedrijfsbebouwing beroep in.

Deze eigenaar had in zijn zienswijze laten weten dat hij de bedrijfsbebouwing wilde gebruiken als woning en dat aan het perceel een bouwvlak zou moeten worden toegekend om dit gebruik mogelijk te maken

De gemeenteraad besloot geen medewerking te verlenen aan het verzoek.

De raad wees erop dat het verzoek pas in de zienswijze kenbaar was gemaakt. Als de raad positief had beslist op het verzoek door vaststelling van het bouwvlak, zouden omwonenden daartegen geen zienswijzen meer hebben kunnen inbrengen. Tenslotte beschikte de raad over onvoldoende gegevens om de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een woning op die locatie te kunnen vaststellen.

Meer lezen


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE