Categorie: Wij zijn MIJ-advies

Groenbestemming hoort niet bij achtererfgebied bij woning

Strookjes snippergroen grenzend aan woningen worden veelal door de gemeenten verkocht of verpacht aan de bewoners van de woningen. Deze gronden hebben in het bestemmingsplan vaak de bestemming “Groenvoorziening”. Een veel gestelde vraag is mag er nu vergunningvrij gebouwd worden op zo’n aangekocht stukje snippergroen met de bestemming “groenvoorziening”....

Een concreet initiatief in een zienswijze tegen bestemmingsplan

De gemeente Zandvoort wilde het bestemmingsplan “Centrum-Zandvoort” actualiseren. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan stelde de eigenaar van voormalige bedrijfsbebouwing beroep in. Deze eigenaar had in zijn zienswijze laten weten dat hij de bedrijfsbebouwing wilde gebruiken als woning en dat aan het perceel een bouwvlak zou moeten worden toegekend...