Categorie Wij zijn MIJ-advies

Opluchting over akkoord Heeren van Suylighem: maximaal 150 arbeiders in drie gebouwen

ZUILICHEM Zuilichem krijgt een onderkomen voor maximaal 150 arbeidsmigranten op het terrein van de Heeren van Suylighem. De gemeente en eigenaar Aart van Veen hebben daar een akkoord over bereikt. Van Veen krijgt bovendien 500.000 euro voor geleden schade. https://www.ad.nl/zaltbommel/opluchting-over-akkoord-heeren-van-suylighem-maximaal-150-arbeiders-in-drie-gebouwen~addbebef/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

Read more


De van rechtswege verleende vergunning

Wanneer is sprake van de zogenaamde lex silencio positivo, beter bekend als de van rechtswege verleende vergunning? Een vergunning van rechtswege is een vergunning die wordt geacht te zijn verleend omdat niet (tijdig) een besluit tot vergunningverlening is genomen. Kern daarvan is dat bij het uitblijven van een reactie de aanvraag wordt geacht te zijn […]

Read more


Ambtenaren en bestuurders: jullie woord bindt vanaf nu de overheid!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag, 29 mei 2019 , (ECLI:NL:RVS:2019:1694) haar rechtspraak over het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht ingrijpend gewijzigd. De Afdeling gaat veel verder dan voorheen en oordeelt dat bestuurders en ambtenaren vanaf nu veel makkelijker de overheid binden met hun uitlatingen en gedragingen.Deze uitspraak […]

Read more


Een concreet initiatief in een zienswijze tegen bestemmingsplan

De gemeente Zandvoort wilde het bestemmingsplan “Centrum-Zandvoort” actualiseren. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan stelde de eigenaar van voormalige bedrijfsbebouwing beroep in. Deze eigenaar had in zijn zienswijze laten weten dat hij de bedrijfsbebouwing wilde gebruiken als woning en dat aan het perceel een bouwvlak zou moeten worden toegekend om dit gebruik mogelijk te maken […]

Read more