trainingen

Categorie: Vergunningsvrij bouwen

Interne verbouwing, vergunning nodig?

Dit is afhankelijk van de situatie en het bouwplan. Een interne verbouwing vinden we terug onder  artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. De interne verbouwing moet  voldoen aan de volgende voorwaarden: geen verandering van de draagconstructie, geen verandering van de (sub)brandcompartimentering,  geen uitbreiding van...

Een Schutting, hek vergunningsvrij?

U wil graag uw terrein afbaken met een terrein/erf afscheiding voor uw privacy en of veiligheid. Erfafscheidingen zoals een hek en of schutting tot 1 meter hoog zijn vergunningsvrij. Erfafscheidingen van 1 tot 2 meter zijn alleen 1 meter achter de voorgevelrooilijn bij een niet naar de openbare weg...

Vergunningsvrije Dakkapel

Als u een dakkapel wil plaatsen of laat plaatsen, dan is het belangrijk dat u weet of de dakkapel met vergunning of zonder vergunning kan worden gerealiseerd. Het is namelijk niet altijd vergunning vrij om een dakkapel te laten plaatsen. Dakkapel vergunningsvrij Om meer ruimte op zolder te verkrijgen...

Groenbestemming hoort niet bij achtererfgebied bij woning

Strookjes snippergroen grenzend aan woningen worden veelal door de gemeenten verkocht of verpacht aan de bewoners van de woningen. Deze gronden hebben in het bestemmingsplan vaak de bestemming “Groenvoorziening”. Een veel gestelde vraag is mag er nu vergunningvrij gebouwd worden op zo’n aangekocht stukje snippergroen met de bestemming “groenvoorziening”....

Opa woont in de mantelzorgwoning achter in de tuin

Vergunningsvrije mantelzorgwoning in de tuin De rijksoverheid wil dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen (participatie). In dat streven passen de regels voor mantelzorgwoningen. Strikte voorwaarde dat de ruimte wordt bewoond door iemand die hulpbehoevend is. Dat kan een ouder iemand zijn, maar ook een jongere met bijvoorbeeld een...

Vergunningsvrij bouwen

MIJ-advies is niet altijd nodig. U kunt bijvoorbeeld zelf uitzoeken of een bouwwerk vergunningsvrij kan worden gerealiseerd of niet. Handige websites om dit te ontdekken zijn: www.omgevingsloket.nl Op deze website van de rijksoverheid is het mogelijk om middels het beantwoorden van vragen te kunnen vaststellen of u vergunningsvrij mag...