Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet

Er is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld.

Deze ‘herleidbare geconsolideerde versie’ biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht.

Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen.

Interessant om eens door te nemen.