trainingen

Categorie: Laatste nieuws

Wat wordt verstaan onder een verandering van brandcompartiment vergunningvrij bouwen?

Het veranderen van brandcompartimentering zonder omgevingsvergunning voor bouwen is verboden. In de praktijk leidt dit gegeven nog wel eens tot onduidelijkheid: wanneer is er precies sprake van verandering van de brandcompartimentering? Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een brandwerende wand te bouwen? En is het...

Parkeerbehoefte leegstaand pand speelt rol bij vervangende nieuwbouw

Bij elk bouwplan wordt beoordeeld of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Bij volledige nieuwbouw is die rekensom snel gemaakt. Maar wat als er sprake is van vervangende nieuwbouw? Mag dan worden verrekend met de parkeerbehoefte van het pand dat verdwijnt? En maakt het dan uit of dat pand al...

Welstand

Als u een vergunning aanvraagt voor een activiteit om te bouwen dient veelal een welstandscommissie een advies uit te brengen over uw plannen. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De commissie doet dit aan de hand van de welstandsnota, die in principe door elke gemeente is...