Als u een vergunning aanvraagt voor een activiteit om te bouwen dient veelal een welstandscommissie een advies uit te brengen over uw plannen. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De commissie doet dit aan de hand van de welstandsnota, die in principe door elke gemeente is...