Wat wordt verstaan onder een verandering van brandcompartiment vergunningvrij bouwen?

Het veranderen van brandcompartimentering zonder omgevingsvergunning voor bouwen is verboden. In de praktijk leidt dit gegeven nog wel eens tot onduidelijkheid: wanneer is er precies sprake van verandering van de brandcompartimentering? Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een brandwerende wand te bouwen? En is het verboden om zonder vergunning binnen een […]

Read more


Welstand

Als u een vergunning aanvraagt voor een activiteit om te bouwen dient veelal een welstandscommissie een advies uit te brengen over uw plannen. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De commissie doet dit aan de hand van de welstandsnota, die in principe door elke gemeente is opgesteld. In deze nota staan criteria […]

Read more