trainingen

Categorie: Jurisprudentie

Tijdig bezwaar tegen wegknippen fiets

Van de Rechtbank Amsterdam De gemeente moet toch inhoudelijk beslissen op het bezwaar van een bewoner van Oud-Zuid tegen het wegknippen van zijn fiets in de Museumpleinbuurt. Dat heeft de rechtbank bepaald. De zaak De Amsterdammer had op 8 januari 2018 bezwaar gemaakt tegen het wegknippen, maar de gemeente...

De van rechtswege verleende vergunning

Wanneer is sprake van de zogenaamde lex silencio positivo, beter bekend als de van rechtswege verleende vergunning? Een vergunning van rechtswege is een vergunning die wordt geacht te zijn verleend omdat niet (tijdig) een besluit tot vergunningverlening is genomen. Kern daarvan is dat bij het uitblijven van een reactie...

Voorschriften letterlijk volgen

Er kunnen zich situaties voordoen die de gemeente niet voor ogen heeft gehad bij het opstellen van voorschriften van het bestemmingsplan. Denk hierbij aan verschrijvingen of andere omissies. Het kan ook zijn dat er gewoon onbewust fouten zijn gemaakt. De Afdeling heeft in een groot aantal uitspraken kleine handreikingen...