trainingen

Categorie: Bestemmingsplan

Een concreet initiatief in een zienswijze tegen bestemmingsplan

De gemeente Zandvoort wilde het bestemmingsplan “Centrum-Zandvoort” actualiseren. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan stelde de eigenaar van voormalige bedrijfsbebouwing beroep in. Deze eigenaar had in zijn zienswijze laten weten dat hij de bedrijfsbebouwing wilde gebruiken als woning en dat aan het perceel een bouwvlak zou moeten worden toegekend...

Kruimelgeval

Soms passen uw plannen niet in de regels van het bestemmingsplan. De gemeente kan dan afwijken van de regels van het bestemmingsplan. In heel veel gevallen kan dit middels de zogenoemde ”kruimelgevallen” procedure. Een kruimelgeval wil zeggen dat medewerking kan worden verleend aan uw plannen middels artikel 4, bijlage...

Toetsing aan het bestemmingsplan

Heeft u (ver)bouwplannen, dan moet uw initiatief passen binnen de regels van het bestemmingsplan, of u moet de werkzaamheden vergunningsvrij kunnen uitvoeren. Past het niet binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente wil in beginsel wel meewerken aan het initiatief, dan moet het bestemmingsplan worden aangepast of er moet worden...

Het bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan? Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Maar bijvoorbeeld ook of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja op welke...