Wat wordt verstaan onder een verandering van brandcompartiment vergunningvrij bouwen?

Het veranderen van brandcompartimentering zonder omgevingsvergunning voor bouwen is verboden. In de praktijk leidt dit gegeven nog wel eens tot onduidelijkheid: wanneer is er precies sprake van verandering van de brandcompartimentering? Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een brandwerende wand te bouwen? En is het verboden om zonder vergunning binnen een […]

Read more


Opa woont in de mantelzorgwoning achter in de tuin

Vergunningsvrije mantelzorgwoning in de tuin De rijksoverheid wil dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen (participatie). In dat streven passen de regels voor mantelzorgwoningen. Strikte voorwaarde dat de ruimte wordt bewoond door iemand die hulpbehoevend is. Dat kan een ouder iemand zijn, maar ook een jongere met bijvoorbeeld een psychische of lichamelijke beperking. Mantelzorg hoeft […]

Read more


Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet

Er is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld. Deze ‘herleidbare geconsolideerde versie’ biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen. Interessant om eens door te nemen. herleidbare-geconsolideerde-versie-ow-11-maart-2019.pdf

Read more