Interne verbouwing, vergunning nodig?

Dit is afhankelijk van de situatie en het bouwplan.

Een interne verbouwing vinden we terug onder  artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

De interne verbouwing moet  voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. geen verandering van de draagconstructie,
  2. geen verandering van de (sub)brandcompartimentering,
  3.  geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en
  4.  geen verandering van het bouwvolume.

Aanvullend geldt nog de voorwaarde dat het aantal woningen niet mag veranderen door de bouwwerkzaamheden. Als u voldoet aan alle voorwaarden heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit het  bouwen van een bouwwerk.

Echter de bouwwerken die vallen onder artikel 3 geven alleen ‘vrijstelling’ voor de activiteit bouwen, niet voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Dus als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan, dan moet weer wel een omgevingsvergunning aanvragen voor het strijdig gebruik. Wij adviseren u bij een interne verbouwing van enige omvang dan ook altijd met de gemeente of ons te overleggen over de vergunningplicht.

Let op deze regels gelden niet voor een monument!

Monument

Een monument intern verbouwen, betekent dat u bouwt en het monument wijzigt. Daarvoor is een vergunning nodig.

Maar er zijn twee uitzonderingen.

  1. Het is normaal onderhoud, waarbij vormgeving, detaillering, profilering, materiaal en kleurgebruik niet wijzigen;
  2. U wijzigt onderdelen van het monument die uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde hebben (een keuken uit de jaren ’80, een modern systeemplafond). Als hiervoor werk in het casco nodig is dan alsnog een vergunning aanvragen.

Sloopmelding bij intern verbouwen

Onder ‘slopen’ wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij een verbouwingen kan er dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval moet u ook een sloopmelding doen.  Een sloopmelding is ook nodig bij meer dan 10 m³ bouwafval en of het verwijderen van asbest.

Bij een monument kan er zelfs spraken zijn van een vergunning voor het slopen.

Twijfelt u? Vraag MIJ-advies  voor € 45,00 heeft u al een advies waarmee u verder kan.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *