Een Schutting, hek vergunningsvrij?

U wil graag uw terrein afbaken met een terrein/erf afscheiding voor uw privacy en of veiligheid.

Erfafscheidingen zoals een hek en of schutting tot 1 meter hoog zijn vergunningsvrij. Erfafscheidingen van 1 tot 2 meter zijn alleen 1 meter achter de voorgevelrooilijn bij een niet naar de openbare weg gekeerd zijerf vergunningsvrij te realiseren.

Een schutting hoger dan 2 meter

Erfafscheidingen boven de 2 meter zijn nooit vergunningsvrij te realiseren.

Een coniferen heg

Als u samen met uw buren een heg of een rij coniferen wilt planten is dat vergunningsvrij.

De regels

Regels voor erf- en perceelafscheidingen: (Bor Bijlage II art. 2, nr. 12) 12.

Een erf- of perceelafscheiding, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. niet hoger dan 1 m, of

b. niet hoger dan 2 m, en

1°. Op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,

2°. Achter de voorgevelrooilijn, en

3°. Op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn;

Voorgevelrooilijn van een hoekwoning

Hoe zit het met de voorgevelrooilijn van een hoekwoning?

De voorgevelrooilijn is o.a. vastgelegd in het bestemmingsplan, en is vooral bij een hoekwoning niet altijd duidelijk. Als er een zijtuin is, kunt u ervan uitgaan dat de voorgevelrooilijn in het verlengde van de zijgevel ligt (en parallel aan de weg). Hierdoor mag alleen achter de woning een hogere schutting komen. Als een hoekwoning géén zijtuin heeft, moet een hogere schutting minimaal 1 meter vanaf het openbaar gebied staan (bijvoorbeeld de stoep). Langs een zijtuin mag wel altijd een haag komen.

Let op: bij monumenten en beschermd dorps- en stadsgezichten gelden andere regels! Het plaatsen van een schutting of hek is dan meestal vergunningsplichtig. Zie Beschermd stads- en dorpsgezicht en Monumenten

Privaatrecht

Burgerlijk Wetboek Boek 5

Artikel 48

De eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten

Artikel 49

Lid 1, Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneen gebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.

Lid 2, Het vorige lid is niet toepasselijk, indien een der erven een openbare weg of een openbaar water is.

Twijfelt u of uw erfafscheiding vergunningsvrij te realiseren is?  

MIJ-advies geeft uw een passend advies voor € 45,00

erfafscheiding

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *