Vergunningsvrije Dakkapel

Als u een dakkapel wil plaatsen of laat plaatsen, dan is het belangrijk dat u weet of de dakkapel met vergunning of zonder vergunning kan worden gerealiseerd.

Het is namelijk niet altijd vergunning vrij om een dakkapel te laten plaatsen.

Dakkapel vergunningsvrij

Om meer ruimte op zolder te verkrijgen is het ideaal m een dakkapel te plaatsen. In heel veel gevallen is voor een dakkapel geen vergunning nodig. Maar wees wel er wel zeker van dat de dakkapel vergunningsvrij kan worden gerealiseerd.

Plaatsen

Als u vergunningsvrij een dakkapel wil plaatsen is de beste zijde van de woning de achterzijde van de woning. In 80% van de gevallen is aan de achterzijde van de woning de dakkapel vergunningsvrij te realiseren. De plaats van de dakkapel is altijd bepalend of dat het met of zonder vergunning moet. Soms zit de dakkapel aan de achterzijde en moet er toch een vergunning aan worden gevraagd. Een vergunning is bijvoorbeeld nodig als u niet kan voldoen aan de eisen van de afstand tot aan de nok, de dakgoot en of de zijkant van het dakvlak.

Dakkapel aan de voorzijde

Wanneer u toch aan de voorzijde van uw een huis of uw bedrijf een dakkapel wil plaatsen dan is er voor de meeste gevallen een vergunning nodig. Het kan zijn dat de dakkapel toch vergunningsvrij kan worden gerealiseerd omdat de gemeenteraad geen welstandsbeleid heeft vastgesteld voor bepaalde gebieden.

Kijk op de website van de gemeente of er welstandsvrije gebieden zijn binnen uw gemeente. Let er ook op dat een dakkapel aan de voorzijde van de woning ook moet worden getoetst aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan.

Een dakkapel met een schuin dak

Voor een dakkapel met een schuin dak. Moet u altijd een vergunning aanvragen. Het gaat hierbij over een omgevingsvergunning. Een vergunningsvrij dakkapel moet een plat dak hebben.

Eisen aan een vergunningsvrije dakkapel

  1. De dakkapel dient ook een platdak te hebben;
  2. Gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1.75 meter;
  3. De onderkant ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan een meter boven de dakvoet;
  4. Bovenkant van de kapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok;
  5. Ook ten opzichte van de zijkanten van het dak moet een halve meter ruimte vrij gebleven zijn;
  6. De zijkanten mogen niet doorzichtig zijn.

Voldoet uw dakkapel aan al deze voorwaarden, dan dient u te kijken naar de woning waarop je dakkapel wilt plaatsen. Wat de woning betreft, zijn er minder voorwaarden, maar ze zijn daarom niet minderbelangrijk. Een dakkapel zonder vergunning kan je enkel bouwen op een bestaande en permanent bewoonde woning die niet als monument is aangemerkt.

Wel een vergunning nodig?

Wanneer uw dakkapel of woning niet aan deze eisen voldoet, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze dient u aan te vragen bij uw gemeente. Een aanvraag voor de dakkepelindienen kan middels het omgevingsloket. www.omgevingsloket.nl. Op dit loket is het ook mogelijk om middels een stappen plannetje te checken of de dakkapel vergunningsvrij kan en mag worden geplaatst.

MIJ-advies

Twijfelt u en wil u snel weten of er een dakkapelvergunningsvrij kan worden gerealiseerd op uw woning?

Voor € 45,00 geeft MIJ-advies een passend advies.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de folder van de rijksoverheid.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *