Welstand

Als u een vergunning aanvraagt voor een activiteit om te bouwen dient veelal een welstandscommissie een advies uit te brengen over uw plannen. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De commissie doet dit aan de hand van de welstandsnota, die in principe door elke gemeente is opgesteld. In deze nota staan criteria voor bepaalde objecten (objectgerichte criteria) en criteria voor bepaalde gebieden (gebiedsgerichte criteria. Het komt voor dat er in een gemeente geen welstanscommissie is.

Sneltoetscriteria

Veel kleine bouwplannen worden getoetst via de zogenaamde sneltoetscriteria, die in de welstandsnota zijn opgenomen. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat bij een aanbouw het materiaalgebruik moet aansluiten op de bestaande bebouwing. Als uw plannen voldoen aan de sneltoetscriteria zal het eenvoudig zijn goedkeuring te krijgen. Het is dus zeker de moeite waard om de welstandsnota te raadplegen alvorens een plan verder uit te werken. Ook kunt u Mij-advies inschakelen.

Welstandsvrij

In twee gevallen speelt de welstandscommissie geen rol: als het gaat om vergunningsvrij bouwen én als een gemeente (voor een bepaald gebied) de welstandstoets heeft afgeschaft. Dit komt o.a. veel voor in gebieden waar kavels voor vrijstaande woningen worden uitgegeven, om naar eigen smaak uw droompaleis te bouwen. Heeft u advies nodig over Welstand laat MIJ-advies u adviseren. Meer weten over welstand zie bijvoorbeeld de website van de welstandscommissie Dorp Stad & land. www.dorpstadenland.nl

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *