trainingen

Toetsing aan het bestemmingsplan

Heeft u (ver)bouwplannen, dan moet uw initiatief passen binnen de regels van het bestemmingsplan, of u moet de werkzaamheden vergunningsvrij kunnen uitvoeren. Past het niet binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente wil in beginsel wel meewerken aan het initiatief, dan moet het bestemmingsplan worden aangepast of er moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Of de gemeente hieraan wil meewerken mag de gemeente zelf bepalen, maar hangt ook voor een belangrijk deel af van de ruimtelijke onderbouwing zoals die wordt ingediend.  (anders).

Bij het afwijken van het bestemmingsplan dient er een weloverwogen afweging plaats te vinden. Hierbij komen ook aspecten zoals ………., ………., ……….. aan de orde.

Alle bestemmingsplannen op landelijke website

Ruimtelijkeplannen

De gemeente biedt haar ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan, digitaal aan op een landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Dit is wettelijk verplicht en voor iedereen inzichtelijk.

Meer weten over bestemmingsplannen?

Kijk op de website van de rijksoverheid.

Natuurlijk kunt u ook MIJ-advies om ondersteuning vragen om te adviseren over de toepassing van het bestemmingsplan. Wij onderzoeken naar aanleiding van uw wensen wat de mogelijkheden zijn en geven u een passend advies.