trainingen

Kruimelgeval

Soms passen uw plannen niet in de regels van het bestemmingsplan. De gemeente kan dan afwijken van de regels van het bestemmingsplan. In heel veel gevallen kan dit middels de zogenoemde ”kruimelgevallen” procedure.

Een kruimelgeval wil zeggen dat medewerking kan worden verleend aan uw plannen middels artikel 4, bijlage II van het BesluitOmgevingsRecht (BOR).

Voorbeelden van een vergunning die middels deze procedure kunnen worden vergund zijn:

  • Aan- en uitbouwen
  • Bergingen
  • Dakkapellen en dakopbouwen
  • Gebruiken
  • Tijdelijke omgevingsvergunning

Maar ook het toevoegen van een verdieping aan een flatgebouw, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw of het realiseren van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten kunnen eventueel worden vergund middels deze procedure.

Op de website van Info Mil kunt u meer lezen over wat een dergelijke procedure inhoudt.

Laat MIJ-advies u informeren of er voor uw plannen gebruik kan worden gemaakt van de kruimelgevallenregeling en op welke wijze u het best een omgevingsvergunning kunt aanvragen voor een plan waarbij gebruik kan/moet worden gemaakt middels een kruimelgeval procedure.