trainingen

Het bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

bestemmingsplan
bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Maar bijvoorbeeld ook of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja op welke wijze. In het bestemmingsplan staat ook waar onder meer woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten regels, een verbeelding (voorheen plankaart genoemd) en een toelichting. Op de verbeelding worden de bestemmingen, zoals wonen, groen, verkeer, verblijfsgebied, horeca of bedrijfsactiviteiten aangegeven. Per bestemming worden regels gegeven met betrekking tot de functie of het doel van de gronden, het bouwen en het gebruik.

Wat is een bestemming?

Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie bedoeld, zoals wonen, werken, groen of verkeer. Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeente vastlegt welke functies op welke plaats en onder welke voorwaarden zijn toegestaan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *