Mij-advies

Mij-advies helpt u in het woud van bouwregelgeving.

Van bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning en het doorlopen van eenvoudige tot complexe  planologische procedures. Mij-advies kan u daarbij ondersteunen.

Wij vinden het erg leuk om onze kennis met u te delen, maar ook om ondersteuning te bieden op het gebied van het omgevingsrecht.

MIJ-advies