Mij-advies uw gids in Omgevingsrecht

Mij-advies helpt u in het woud van bouwregelgeving. Wij zijn uw gids in het Omgevingsrecht.

Van bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning, het maken van bezwaar, het doorlopen van eenvoudige tot complexe  planologische procedures. Mij-advies kan u daarbij ondersteunen.

Wij vinden het erg leuk om onze kennis met u te delen, maar ook om ondersteuning te bieden op het gebied van het omgevingsrecht.

MIJ-advies

Waarom MIJ-advies?

MIJ-advies kenmerkt zich door goed te kunnen luisteren, haar eigen ervaring in te brengen en creatief te zijn. Wij zijn daardoor in staat om ‘de boel los te trekken’ bij stagnerende ruimtelijke ordeningprojecten. Wij zijn deskundig, enthousiast en betrokken. Naast vakinhoudelijke kennis en expertise hebben wij veel gemeentelijke ervaring opgedaan. Wij spreken de “gemeentelijke” taal en kennen de interne procedures.